Your browser does not support JavaScript!
企業管理系 - 你的夢想,我們為您實現 !
行政團隊

  職 稱:副教授兼企業管理系系主任

        及校務企劃組組長

 E-mail:s0370306@ntut.org.tw
          shuchechi@go.hwh.edu.tw

 聯絡電話:(02)89415100分機4301

職稱:企管系助理

電子郵件:jialih@go.hwh.edu.tw

連絡電話: (02)8941-5100#4302

G-18B28NXN7V