Your browser does not support JavaScript!
企業管理系 - 你的夢想,我們為您實現 !
企管系
行政團隊

副教授 兼企業管理系系主任

電子郵件:s0370306@ntut.org.tw

                  shuchechi@go.hwh.edu.tw

連絡電話:(02)8941-5100#4301

職稱:企管系助理

電子郵件:jialih@go.hwh.edu.tw

連絡電話: (02)8941-5100#4302

G-18B28NXN7V